Fakta

Alle idéer og bud på, hvad der gør Danmark større er lige gode – indtil de bliver afprøvet i praksis. Her forsøger vi at finde fakta bag nogle af de emner, som I er med til at sætte fokus på. 

Hvis du selv har fundet belæg for at underbygge et indlæg med faktuelle oplysninger, er du velkommen til at linke til dette i din kommentar. Vær opmærksom på ophavsretten og husk at kontrollere, at dit link er korrekt.

Opret indlæg her

Kategori

Her kan du læse om mange aspekter ved EUs sociale dimension
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af initiativerne i planen »Dansk velfærd i Europa«. Læs det vedtagne forslag her
Her kan du læse om EU og Danmarks rolle. Læs EU og Folketinget
Her kan du søge på mange emner blandt Folketingets mange publikationer. Se Folketingets publikationer
Offentlige arbejdsformidlinger går forrest i indsatsen for at bekæmpe arbejdsløshed og social udelukkelse i hele Europa. Se publikationen her
Her kan du søge på mange emner blandt EUs mange publikationer. Se EUs publikationer
Det er vigtigt for alle borgere i EU at kunne få indflydelse på, hvordan vi indretter os i lokalsamfundet - ikke mindst når det drejer sig om miljømæssige spørgsmål. The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) vedtog Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (pdf ~50K) den 25. juni 1998 i Aarhus under den fjerde Ministerial Conference som en del af processen "Environment for Europe". Se fakta hos EU her
Hver borger i Europa bruger i gennemsnit 16 tons materialer per år. Heraf bliver 6 tons til affald. EU følger meget nøje udviklingen i både affaldssortering og genbrug, hvor Danmark bestemt er et foregangsland. Se fakta hos EU