Evighedsmaskine som ny vedvarende energikilde

Oprettet af: Jakob Rerup
October 21, 2017

Jeg faldt for nylig over en artikel i Illustreret Videnskab fra 2002. Den omhandler forsøget på at lave en evighedsmaskine ud af den såkaldte vakuumenergi. Noget jeg har læst om på nettet, men som jeg havde slået til side som lidt for eksotisk. Men nu kan jeg se, at et hold amerikanske forskere har taget patent på en evighedsmaskine baseret på koblingen mellem vakuumenergi, også kaldet ”zero point energi”, og elektromagnetisme. Maskinen består af nogle magnetiske spoler og en transformator kerne. Forskerne har udviklet en maskine, som de kalder for MEG, ”Motionless Electromagnetic Generator.” https://www.youtube.com/watch?v=nI-HbZKJHX0

Men der findes også fransk patenterede maskiner.

http://jnaudin.free.fr/

Meget af den nyeste forskning i vedvarende energi går på at forsøge at skabe kold fusion, såsom ved ITER forskningsanlægget i Frankrig, eller at lave solceller, som er billige og effektive nok til at kunne konkurrere med kulkraft. Men i fremtiden vil vi måske kunne se kraftværker, som er baseret på at høste vakuumenergi fra det tomme rum eller nye typer kraftværker baseret på forskellige former for elektromagnetisk energi.

Normalt kan vi kun udnytte energi, når der er en bevægelse fra et sted med høj energi til et sted med lav energi, såsom når vandet fosser ned af et bjerg og føres igennem en vandturbine. Men den teoretiske fysik har vist, at der eksisterer et vakuum af energi, som en af de første forskere inden for feltet, skotske James Maxwell, tilbage i 1865 kaldte for ”æteren.”

Senere forsøgte engelske Paul Dirac i 1930 at forene Einsteins relativitetsteori med den nyligt opdagede kvantemekanik. Paul Dirac opdagede fænomenet antistof, som forklarer, at der til enhver elementarpartikel med positiv energi findes en anti-partikel med negativ energi. Alle positive partikler ophæves af negative partikler. Senere er denne teori blevet udvidet til den såkaldte kvante- feltsteori (quantum field theory). Den forklarer at universet hele tiden fluktuerer mod den tilstand, der kræver den mindst mulige energi for at blive opretholdt ifølge Heisenbergs ubestemthedsprincip. Universet fluktuerer både med felter af fysisk stof og materie, som blandt andet består af elektroner og kvarker samt kraftfelter af energi, som blandt andet består af fotoner (lyspartikler).

Den britiske fysiker Paul Dirac.

Ifølge sætningen om energiens bevarelse kan energi ikke opstå af ingenting, men ifølge tyske Werner Heisenberg er der et smuthul i loven, som tillader brud på energisætningen. Ifølge ubestemtheds relationen kan der godt opstå energi spontant et sted i universet, hvis energien hurtigt forsvinder igen. Jo større energi der opstår, jo hurtigere forsvinder den. Universet kan så at sige ”låne” energi fra vakuumet i det tomme rum. Universet består altså af en uendelighed af spontant opstående og forsvindende lommer af energi. Fysikerne kalder det for et ”hav” af vakuumenergi.

https://medium.com/the-mission/zero-point-energy-makes-power-pervasive-free-5703758ecdbf

Der er altså en voldsom mængde energi bundet op i vakuumet i det tomme rum. Måske er noget af denne energi knyttet til begrebet mørkt stof og mørk energi. Stof og energi, som vi ikke kan se med det blotte øje, men som befinder sig ”på den anden side af vakuumet.” Anti-stof og anti-partikler udgør altså på sin vis, det fysikerne kalder for mørkt stof og mørk energi.

Det nye forskerhold har påvist, at der omkring en elektrisk ladning, foregår en stadig bevægelse af energi, hvor ladningen udstråler vakuum energi, som den suger ud af det tomme rum. Man kan beskrive feltet omkring en elektrisk ladning, som en vedvarende tilstrømning af vakuum energi, som modsvares af en udadrettet bølgebevægelse. Lidt ligesom elektroner kan optræde som bølger og ikke kun som partikler.

Der er altså en kobling mellem et elektromagnetisk felt og det omgivende vakuum gennem udveksling af elektroner og potentielt også fotoner, som udskilles ved elektromagnetisk stråling.

Evighedsmaskinen går ud på at undgå at denne energi hurtigt tabes igen, jævnfør sætningen om energiens bevarelse og ubestemtheds relationen. De har skabt et kredsløb med det, der på engelsk kaldes ”overunity” eller på dansk fri energi. Det betyder at maskinen producerer mere energi end der tilføres, og på den måde leverer den i princippet ren og vedvarende energi ud af ingenting.

https://www.youtube.com/watch?v=vO-1l0lXR_U

Nu skal vi blot have skaleret sådan en ”motionless electromagnetic generator” op, så kraftudviklingen bliver større og samtidig sørge for at have løst problemet med energitab i kredsløbene. Det kunne passende være i en joint venture mellem DTU og det nye European Spallation Source (ESS) forskningscenter i Lund i Sverige, som blandt andet vil forske i superledere, der kan afhjælpe problemerne med tab af energi i kredsløbene.

Men de enkelte udgaver af maskinerne er temmelig små, så man kunne i princippet også forestille sig, at man i fremtiden indstiller en lille MEG i de enkelte hjem frem for et naturgasfyr.

Mulighederne er mange, og teknologien ser spændende og lovende ud.

Du skal være logget ind for at kunne kommentere og poste egne indlæg.